Aktualności
Poprzedni Następny
Powrót

AUDIENCE DEVELOPMENT DLA WROCŁAWIA 2016

 

AUDIENCE DEVELOPMENT DLA WROCŁAWIA 2016
EDYCJA 2016


Projekt “Audience development dla Wrocławia 2016, edycja 2016” jest kontynuacją procesu rozpoczętego w roku 2015. Jego głównym celem jest poprawa/usprawnienie działania wybranych organizacji/instytucji wrocławskich pracy z publicznością. Audience development (budowanie, rozwój publiczności) stawia publiczność w sercu wszystkich działań organizacji. Właściwie przeprowadzony proces pomaga w usprawnieniu wewnętrznego działania organizacji, co przekłada się na realizację strategicznych celów dotyczących publiczności.
Proces dopasowany jest do potrzeb poszczególnych organizacji/instytucji kultury (może to być np. wzmocnienie relacji, budowanie publiczności w oparciu o zasadę “więcej ludzi podobnych do naszej obecnej publiczności”, zwiększeniu frekwencji, polepszeniu wiedzy nt. obecnej publiczności).

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Skierowany jest do pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - niezależnie od stanowiska, miejsca pracy.
Działania zaplanowane są w taki sposób, żeby całość procesu jak najlepiej odpowiadała na potrzeby poszczególnych organizacji/instytucji biorących udział w projekcie. Zorganizowane zostaną zarówno warsztaty wspólne, na których spotkają się wszyscy uczestnicy projektu oraz działania wspomagające takie jak: konsultacje indywidualne, spotkania i warsztaty prowadzone wewnątrz organizacji/instytucji, prowadzone przez ekspertów polskich i brytyjskich (http://www.rozwojwidowni.pl/10_nasi_eksperci).

Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w wybranej organizacji w dowolnym państwie europejskim.
Eksperci pomogą także w stworzeniu planów rozwoju publiczności, które mają być efektem uczestnictwa w projekcie w 2016 roku.

Wstępny plan pracy w ramach projektu:
• I ETAP rekrutacji tj. wypełnienie formularza - do 2 lutego
• II ETAP rekrutacji: rozmowy odbędą się w dniach 10-12 lutego (rozmowa nie będzie trwała dłużej niż godzinę)
• Poinformowanie o wynikach rekrutacji: 14 lutego
• Pierwsza wspólna sesja warsztatowa (2 dni): ostatni tydzień lutego
• Indywidualne konsultacje: każdego miesiąca, poczynając od marca, będzie możliwość odbycia konsultacji indywidualnych (także zaproszenia ekspertów do własnych instytucji/organizacji)
• Warsztaty wewnętrzne: każda z organizacji będzie miała możliwość zaproszenia ekspertów do przeprowadzenia warsztatów skierowanych do jej pracowników (zakres zostanie określony w zależności od potrzeb)
• Druga sesja warsztatowa: “obóz wiosenny z audience development”” (5 dni) - kwiecień/maj (dokładny termin zostanie uzgodniony z uczestnikami)
• Wspólne spotkanie robocze wszystkich uczestników: podsumowanie i ewaluacja (1 dzień) - grudzień
+ Zaplanowanie i odbycie wizyty studyjnej w wybranej organizacji w Europie. Pobyt do 5 dni, wizyty będą realizowane w okresie od początku lipca do połowy listopada.

REZULTATY UCZESTNICTWA
Udział w projekcie będzie możliwością na spojrzenie na codzienną pracę z nieco innej perspektywy, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, a także sięgnięcie po świeże inspiracje i nawiązanie kontaktów dzięki współpracy z ekspertami oraz zagraniczne wizyty studyjne.
Konkretnym, mierzalnym efektem projektu ma być poprawa funkcjonowania całych organizacji w obszarze pracy z publicznością (także poprzez stworzenie strategii/planów budowania publiczności oraz monitorowanie i pomoc w ich wdrażaniu w kolejnych latach).


WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest:
1. przejście przez proces rekrutacji
2. zobowiązanie się do czynnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych
3. znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (ze względu na warsztaty i konsultacje prowadzone także przez fachowców zagranicznych)
4. wskazanie dwóch osób, które będą pełnić rolę tzw. liderów procesu
5. główne miejsce działalności organizacji/instytucji: Wrocław, woj. dolnośląskie

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

REKRUTACJA DO PROJEKTU
Uwaga w 2016 r. do udziału w szkoleniach wybranych zostanie 8 organizacji.
Rekrutacja do projektu będzie przebiegała dwuetapowo:
Etap 1 - wstępna selekcja: polega na wypełnieniu prostego formularza zgłoszeniowego (wyjaśniającego motywy włączenia się do projektu oraz spodziewanych efektów udziału w projekcie)
Etap 2 - selekcja ostateczna: rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej do 02.02.2016. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną wybrani przez zespół projektowy (przedstawiciele organizacji partnerskich oraz organizacji, które uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu).
Głównymi kryteriami oceny będą: deklarowany poziom zaangażowania, diagnoza problemów oraz potencjalne korzyści z uczestnictwa w projekcie dla przyszłego rozwoju publiczności w danej organizacji/instytucji.

Link do formularza on-line

ORGANIZATORZY
Projekt współorganizowany jest przez Fundację Impact i Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016.
 

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>